untitled-05470
untitled-05477
IMG-20151122-WA0003
IMG-20151122-WA0004

נווה צדק העיר הלבנה

לקוח: שלמה ברונר / א.דורי
אדריכל: ישר אדריכלים
יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום
 
 
untitled-05470
untitled-05477
IMG-20151122-WA0003
IMG-20151122-WA0004

נווה צדק העיר הלבנה

לקוח: שלמה ברונר / א.דורי
אדריכל: ישר אדריכלים
יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום