מגדל W

מגדל W

לקוח: קנדה ישראל/ א.דורי
אדריכל: ישר אדריכלים
יועץ אלומיניום: P.C.O