מגדל עלית

לקוח: מצלאווי חברה לבניין
אדריכל: טיטו אומן אדריכלים
יועץ אלומיניום: דמו יעוץ והנדסה