מגדלי צפון הקריה

מגדלי צפון הקריה

לקוח: משרד הביטחון / סולל בונה
אדריכל: יסקי מור סיון אדריכלים
יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום