בניין צ'ק פוינט אוניברסיטת ת"א

לקוח: אוניברסיטת תל אביב
אדריכל: קימל אשכולות אדריכלים
יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום
 
על הפרויקט: מעטפת אלומיניום וזכוכית שפותחה עבור הפרויקט וכוללת אלפי פיקסלים שנועדו לתת למבנה אופי אדריכלי ייחודי.