בית לוינשטיין

לקוח: קופת חולים כללית
אדריכל: יסקי מור סיוון אדריכלים
יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום
 

בית לוינשטיין

לקוח: קופת חולים כללית
אדריכל: יסקי מור סיוון אדריכלים
יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום