בניין צ'ק פוינט אוניברסיטת תל אביב

בניין צ'ק פוינט אוניברסיטת ת"א

לקוח: אוניברסיטת תל אביב
אדריכל: קימל אשכולות אדריכלים
יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום
 
על הפרויקט: מעטפת אלומיניום וזכוכית שפותחה עבור הפרויקט וכוללת אלפי פיקסלים שנועדו לתת למבנה אופי אדריכלי ייחודי.

פרויקטים נוספים

בניין צ'ק פוינט
היכל פיס באר שבע
נתב"ג 2000
איכילוב בניין הלב
בית רשות העתיקות
NIBN
מוזיאון ישראל
בית לוינשטין