הפרויקטים שלנו

בקבוצת אלומאיר מעניקים תשומת לב לכל פרויקט על פי המאפיניים היחודיים שלו. אנו מזמינים אתכם להתרשם ממגוון עבודות שלנו.

הפרויקטים שלנו

בקבוצת אלומאיר מעניקים תשומת לב לכל פרויקט על פי המאפיניים היחודיים שלו. אנו מזמינים אתכם להתרשם ממגוון עבודות שלנו.

מבני ציבור

בניין צ'ק פוינט
היכל פיס באר שבע
נתב"ג 2000
איכילוב בניין הלב
בית רשות העתיקות
NIBN
מוזיאון ישראל
בית לוינשטין

משרדים

בית סאפ
בית יצחקי
מגדלי צפון הקריה
משרדי חברת החשמל
בית גטר
בית אדגר
מגדלי עזריאלי

מגורים

מאייר על רוטשילד
W Tower
מגדל עלית
מגדל הגימנסיה
העיר הלבנה נוה צדק
מגדל נוה בת ים
פארק בבלי

פרויקטים בינלאומיים

Victoria Park Plaza, UK
The Ambiance Court, INDIA
Sunshine Tower, INDIA
Riverbank Park, UK
Reliance Technology, INDIA
Orange Bucharest, ROMANIA
Novotel Hotel, UK
Sofia Airport, BULGARIA
K.P. Mall, INDIA
Evereset Angan, INDIA
Orbit Plaza, UK
Motisons Tower, India
World One, India
World Crest, India
Trump Tower, India

מבני ציבור

בניין צ'ק פוינט
בניין צ'ק פוינט
בניין צ'ק פוינט
היכל פיס באר שבע
היכל פיס באר שבע
היכל פיס באר שבע
נתב"ג 2000
נתב"ג 2000
נתב"ג 2000
איכילוב בניין הלב
איכילוב בניין הלב
איכילוב בניין הלב
בית רשות העתיקות
בית רשות העתיקות
בית רשות העתיקות
NIBN
NIBN
NIBN
מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל
בית לוינשטין
בית לוינשטין
בית לוינשטין

משרדים

בית סאפ
בית סאפ
בית סאפ
בית אדגר
בית אדגר
בית אדגר
חברת החשמל
חברת החשמל
חברת החשמל
בית גטר
בית גטר
בית גטר
מגדלי עזריאלי
מגדלי עזריאלי
מגדלי עזריאלי
בית יצחקי
בית יצחקי
בית יצחקי
מגדלי צפון הקריה
מגדלי צפון הקריה
מגדלי צפון הקריה

מגורים

מאייר על רוטשילד
מאייר על רוטשילד
מאייר על רוטשילד
w Tower
w Tower
w Tower
מגדל עלית
מגדל עלית
מגדל עלית
מגדל הגימנסיה
מגדל הגימנסיה
מגדל הגימנסיה
העיר הלבנה נווה צדק
העיר הלבנה נווה צדק
העיר הלבנה נווה צדק
מגדל נוה בת ים
מגדל נוה בת ים
מגדל נוה בת ים
פארק בבלי
פארק בבלי
פארק בבלי

פרויקטים בינלאומיים

Victoria Park Plaza, UK
Victoria Park Plaza, UK
Victoria Park Plaza, UK
The Ambiance Court, INDIA
The Ambiance Court, INDIA
The Ambiance Court, INDIA
Sunshine Tower, INDIA
Sunshine Tower, INDIA
Sunshine Tower, INDIA
Riverbank Park, UK
Riverbank Park, UK
Riverbank Park, UK
Reliance Technology, INDIA
Reliance Technology, INDIA
Reliance Technology, INDIA
Orange Bucharest, ROMANIA
Orange Bucharest, ROMANIA
Orange Bucharest, ROMANIA
Novotel Hotel, UK
Novotel Hotel, UK
Novotel Hotel, UK
Sofia Airport, BULGARIA
Sofia Airport, BULGARIA
Sofia Airport, BULGARIA
K.P. Mall, INDIA
K.P. Mall, INDIA
K.P. Mall, INDIA
Evereset Angan, INDIA
Evereset Angan, INDIA
Evereset Angan, INDIA
Orbit Plaza, UK
Orbit Plaza, UK
Orbit Plaza, UK
Motisons Tower, India
Motisons Tower, India
Motisons Tower, India
World One, India
World One, India
World One, India
World Crest, India
World Crest, India
World Crest, India
Trump Tower, India
Trump Tower, India
Trump Tower, India